UW PRIVACY
BIJ SCHAATS- EN SKEELERSCHOOL IN BALANS B.V.

Schaats- en Skeelerschool In Balans B.V. gaat zeer zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit Privacystatement informeren wij u over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. * Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld.

Dit Privacystatement is van toepassing op alle activiteiten en op alle websites van ondernemingen en handelsnamen van: Schaats- en Skeelerschool In Balans B.V. 
Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Schaats- en Skeelerschool In Balans B.V. verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

Deze persoonsgegevens verwerken wij

* geslacht
* voornaam en naam
* geboortedatum
* e-mailadres
* adres
* postcode + woonplaats
* telefoonnummer(s)
* IBAN
* medische gegevens (alleen op eigen verzoek) 

Hiervoor verwerken wij uw persoonsgegevens

* Servicedoeleinden, zoals:
* Het opnemen van contact met u en het beantwoorden van vragen die u heeft gesteld via administratie en inschrijfformulieren. 
* Wanneer u zich inschrijft voor een In Balans cursus, clinic, workshop, reis, ed. of wanneer u producten en/of diensten van In Balans afneemt, om u te kunnen informeren over In Balans aangelegenheden.
* Marketingdoeleinden, zoals: 
* Promotionele doeleinden. Daaronder valt onder andere het uitvoeren van winacties en promotiecampagnes, verzenden van nieuwsbrieven, tonen van aanbiedingen en informatie, sturen van informatieve berichten of andere elektronische boodschappen op Schaats- en Skeelerschool In Balans website(s) en daarbuiten via social mediakanalen, zoals Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn.
* Het opvolgen van wettelijke verplichtingen. Schaats- en Skeelerschool In Balans verwerkt uw gegevens om eventueel te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals fiscale plichten.
* Ontwikkel- en analysedoeleinden om onze website(s) verder te ontwikkelen en te verbeteren, voor statistische analyse en marktonderzoek, zoals het meten van respons op onze winacties en promotiecampagnes en het sturen van (anonieme) enquêtes.

Hiervoor verwerken wij uw medische gegevens (alleen op eigen verzoek) 
Voor het eventueel aanpassen van lessen, clinics, ed. aan de door u aangegeven medische omstandigheden.
Voor het eventueel aanpassen van maaltijden aan de door u aangegeven medische omstandigheden. 
Uw medische gegevens zouden wij kunnen doorgeven aan derden / uitvoerende partijen, zodat wij er zeker van kunnen zijn dat al uw specifieke wensen adequaad geregeld worden.

E-mail
Wanneer u uw toestemming heeft gegeven voor het verzenden van een nieuwsbrief dan wordt deze toegezonden. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de betreffende nieuwsbrief in de afmeldlink. Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over (bijzonderheden m.b.t. de lopende) cursussen ed., (nieuwe) producten en diensten door In Balans, indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. De toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht. Ook kunt u hiervoor contact opnemen met onze administratie via info@inbalansalkmaar.nl of 072 52 00 924.

Website(s) van Schaats- en Skeelerschool In Balans
Op de website(s) van Schaats- en Skeelerschool In Balans treft u verschillende links aan naar andere websites. Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Kwaliteit en aansprakelijkheid
Wanneer u persoonsgegevens verstrekt aan Schaats- en Skeelerschool In Balans, bent u zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van persoonsgegevens. Schaats- en Skeelerschool In Balans is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van door u verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

Hoe lang bewaart Schaats- en Skeelerschool In Balans persoonsgegevens / beveiliging van uw gegevens
Schaats- en Skeelerschool In Balans zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens die voor fiscale doeleinden worden verwerkt verplicht zeven jaar worden bewaard. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd. Schaats- en Skeelerschool In Balans treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend en hebben op basis van hun functie wel of geen toegang tot onze beveiligde bestanden.

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens
U kunt een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek richten aan Schaats- en Skeelerschool In Balans. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek op grond van artikel 35 of 36 Wet bescherming persoonsgegevens. Houd er rekening mee dat wij in sommige gevallen om aanvullende informatie kunnen vragen om uw identiteit deugdelijk te kunnen vaststellen.

Verzet
U heeft het recht u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens. Wanneer u aangeeft niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd, zal Schaats- en Skeelerschool In Balans u opnemen in een daartoe strekkend bestand en worden uw persoonsgegevens niet langer gebruikt voor deze doeleinden. Dit kunt u doen via onze administratie. Geef duidelijk aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een beroep op uw recht op verzet op grond van artikel 40 of 41 van de Wet bescherming persoonsgegevens. Houd er rekening mee dat wij in sommige gevallen om aanvullende informatie kunnen vragen om uw identiteit deugdelijk te kunnen vaststellen.

Vragen
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: Schaats- en Skeelerschool In Balans, Terborchlaan 301, 1816 MH  Alkmaar of via e-mail: info@inbalansalkmaar.nl. Vermeld bij correspondentie duidelijk dat het om privacybeleid gaat.

Wijzigingen
Schaats- en Skeelerschool In Balans behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht.

 

Alkmaar, mei 2018

 

 


Copyright: © 2003-2020 Schaats- en Skeelerschool In Balans BV. Alle rechten voorbehouden.
Contact|Beheer|Ontwerp en realisatie: Artexion, Heerhugowaard