DISCLAIMER
SCHAATS- EN SKEELERSCHOOL IN BALANS B.V.

Algemeen
Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van deze website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig is, na verloop van tijd verouderd is of niet meer correct is. Schaats- en Skeelerschool In Balans b.v. is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens van deze website. Schaats- en Skeelerschool In Balans b.v. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site verwijzen.
De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd.

Schaats- en Skeelerschool In Balans b.v. biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site. Verwijzingen of verbindingen naar derden / andere sites en/of bronnen die geen eigendom zijn van Schaats- en Skeelerschool In Balans b.v. zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Schaats- en Skeelerschool In Balans b.v. is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Schaats- en Skeelerschool In Balans b.v. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen. Schaats- en Skeelerschool In Balans b.v. is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door, of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.

Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website (zoals bijvoorbeeld informatie, beelden, images, e.d.) mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of op enige wijze. Hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of op enige andere wijze, zonder overleg met de eigenaar van Schaats- en Skeelerschool In Balans B.V.

Schaats- en Skeelerschool In Balans b.v.
Terborchlaan 301
1816 MH Alkmaar.
t. (072) 52 00 924
f. (072) 51 12 037
e. info@inbalansalkmaar.nl


Copyright: © 2003-2019 Schaats- en Skeelerschool In Balans BV. Alle rechten voorbehouden.
Contact|Beheer|Ontwerp en realisatie: Artexion, Heerhugowaard